ЗАПОР НА ЗАПЛАТА Съдебните изпълнители могат да наложат запор върху трудовото ви възнаграждение основа на изпълнителен лист, без дори да знаете, че сте сте осъден. Но има граница на сумата, която може да бъде удържана заплатата. Получено нетно възнаграждение: 600.00 лв. За: януари 2018 г. Лицето издържа деца: Не Лицето има и друг запор за издръжка: Не Сумата на удръжката по запора е: 90.00 лв. Извършването на запор става, чрез изпращане на запорно съобщение от ЧСИ до вашия работодател. В резултат той удържа суми от трудовото ви възнаграждение и ги превежда на ЧСИ (частен съдия изпълнител). Може да бъде направен запор на банковата ви сметка, по която получавате заплатата си. В случай, че трудовото ви възнаграждение е с размер под минималната работна заплата, ЧСИ няма право да му прави запор и следва да подадете молба за вдигане на запора. Ако заплата ви е над минималната работна заплатасе удържа определена част. УВЕЛИЧАВАНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, МИНИМАЛАНТА ПЕНСИЯ И ДРУГИ ВАЖНИ ПРОМЕНИ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2018г. С началото на новата година влизат в сила редица важни промени в областта на данъчното право, които засягат интересите не само на граждани, но и на фирмите. Най-важните промени в данъчното законодателство за 2018г.,…
Нашата адвокатска кантора предоставя правни услуги,защита и съдействие във връзка с консултиране, изготвяне на различни по вид Общи условия за вашия уебсайт, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си различни по вид стоки и услуги. Ние изготвяме индивидуални Общи условия, в съответствие със Закона за защита на потребителите, като осигуряваме най – добрата защита на вашите права. При подготовката условията ние обръщаме специално внимание на желанията и целите на нашите клиенти, на спецификите на българско законодателство и на конкретния предмет на дейността. Нашият подход е насочен към индивудуалното запознаване и оформление, за да може Вашата цел да бъде достигната.
Тълкувателно решение №2/2013 от 26.06.2015г. на ВКС: 1.Поведението на пострадалия от пътно-транспортно произшествиепешеходец, когато той е допринесъл за вредоносния резултат, следва да се отчита при индивидуализацията на наказанието на извършителя напрестъпление по чл.343 от НК като смекчаващо отговорносттаобстоятелство. Съпричиняването на резултата от пострадалия при пътно-транспортно произшествие не е сред предпоставките, обуславящи отлагането на изтърпяването на наказанието по чл.66, ал.1 от НК, но има косвено значение при преценката на възможността за постигане на целите на наказанието по чл.36 от НК с прилагането на института на условното осъждане. 2. Установената по надлежния ред концентрация на алкохол на извършител на престъпление по чл.343 от НК е от значение за определяне на степента на обществена опасност на деянието и на дееца, но не може самостоятелно да обуславя невъзможност за приложение на разпоредбата на чл.66 от НК. Установената по надлежния ред концентрация на алкохол на извършител на престъпление по чл.343 от НК, надвишаваща минимално предвидената съставомерна стойност, има значение за приложението на чл.93,т.8 от НК в зависимост от фактическата обстановка тогава, когато са налице всички останали материално-правни предпоставки. 3. За да се приложат диференцираните процедури по Глава двадесети осма и Глава двадесет и девета от НПК, следва да бъдат възстановени или обезпечени само съставомерните имуществени…
Страница 1 от 6